Kara ve Deniz Sınırlarının Tarassudu

Kara ve Deniz Sınırlarının Tarassudu; kara ve deniz sınırlarında kontrolden kaçarak seyahat özgürlüğü bölgelerine yasadışı yoldan giriş yapmak üzere resmi hudut kapılarının dışındaki mahalleri kullanan kişileri engellemek için resmi otoriteler tarafından yürütülen bütün faaliyetler ve operasyonlar anlamına gelir.

Bazı ülkeler, özellikle dağlık, sarp kara sınırları, sert iklim koşulları ve uzun deniz ve akarsu sınırlarına sahip olanlar yeterli kara ve deniz tarassudu sağlamakta zorluklar yaşayabilir.

Ülkelerin sınırlarının savunmasızlığı, diğerlerine oranla nispeten yasadışı ticaret mallarının kendi toprakları üzerinden risksiz olarak transit geçirilmesini mümkün kılarak genel olarak bölgesel güvenliği etkiler ve sınırlarından gelip geçmek isteyebilecek yalnızca yasadışı göçmenler ve suçlular için değil aynı zamanda terörist ve şiddet yanlısı aşırı uçlar için de potansiyel bir kontrolsüz bölge oluşturur.

Bu ülkelerin güvenliği, istikrarı ve emniyeti sağlamak ve karşılaştıkları zorluklara karşı kapasitelerini önemli ölçüde geliştirmeye ihtiyaçları vardır.

border21 kara ve deniz sınırlarının gözetlenme kapasitelerini geliştirme için boşluk analizleri ve değerlendirme ihtiyaçları kapsamında alan değerlendirmelerinin yapılması için teknik bilgi ve uzmanlar sağlar.

border21 kurum içi ve kurumlar arası işbirliği, standart çalışma yönergeleri, yönetim/idare ve kontrol, bilgi/istihbarat toplama, eğitim ve sürekli öğrenimi iyileştirmek için çeşitli sınır yönetim teşekkülleri arasında işbirliği mekanizmalarının tesis edilmesini destekler.

border21 komşu ülkelerle yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde kara ve deniz sınırlarının tarassudu için etkin ve verimli yüksek standart ve kontrol tedbirleri sistemlerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırır.