eğitim

İleri Düzey Eğitim

border21 uluslararası öğretim standartlarına uygun yeni eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında ortaklara uzmanlığını sunmakta, iş başı eğitim ve bilgi aktarımı için AB Üye Devletlerine çalışma ziyaretlerini kolaylaştırmaktadır.

border21 kolluk kuvvetleri ve ceza adaleti, kurum ve kapasite geliştirme, emniyet yönetimi ve liderliği, entegre sınır yönetimi, göç yönetimi ve iltica, yolsuzlukla mücadele, cinsiyet ve çeşitlilik ile ilgili kapasiteleri geliştirme konusunda önemli yetkinliklere sahiptir ve bu konuda sahip olduğu uzmanlığını sunmaktadır.

border21 diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki uzmanlık alanlarında özelleştirilmiş eğitim kursları sağlamaktadır:

 • Değişim Yönetimi ve Güvenlik Sektörü Reformları
 • Terörle Mücadele ve Yabancı Terörist Savaşçıların Akışını Durdurmak
 • Sınır Ötesi Operasyonel Müdahaleler
 • Siber Suç
 • Ulusötesi Organize Suçlarla Mücadele
 • Yeşil ve Mavi Sınır Gözetimi
 • Uluslararası Araç Suçu
 • Ajans içi, Ajanslar Arası ve Uluslararası İşbirliği
 • Düzensiz Göç, İnsan Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı
 • Kolluk Kuvvetleri ve Ceza Adaleti
 • Yönetim ve Liderlik
 • Ulusötesi Tehditlerin Önlenmesi
 • Sahte Seyahat Belgelerinin ve Vizenin Tanınması
 • Risk Analizi ve Tehdit Değerlendirmeleri
 • Tarama – Profilleme