hakkımızda

Johann Wagner Ph.D.

35 yılı aşkın mesleki deneyime sahip olan Dr. Wagner, stratejik güvenlik yönetimi, hukukun üstünlüğü, idare hukuku, polis yönetimi ve liderlik, entegre sınır yönetimi, değerlendirme ve izleme, yönetim ve koordinasyon, değişim yönetimi ve güvenlik sektörü reform süreçleri alanlarında kanıtlanmış akademik yeterliliğe ve profesyonel uzmanlığa sahiptir. 2001 yılında Bavyera’da kamu yönetimi hukuku, polis yönetimi ve liderlik alanlarında Polis Hizmetleri Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden mezun oldu. Bu deneyimi, 2013’te Avusturya Viyana Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (Wiener Neustadt), stratejik güvenlik yönetimi alanında yüksek lisans derecesi (ayrıcalıklı) ve 2019’da İngiltere’deki Sheffield Hallam Üniversitesi’nde doktora derecesi alarak pekiştirdi.

1998’den bu yana, AB eşleştirme projelerinde yerleşik eşleştirme danışmanı ve bileşen lideri, ekip lideri ve AB dışı ülkelerin bakanlıklarında kıdemli danışman, aynı zamanda AB, AGİT, UNOCT ve NATO tarafından finanse edilen çeşitli güvenlik sektörü reform projelerinin başarılı bir şekilde uygulanması için uluslararası kuruluşlarda birim başkanı ve baş danışman olarak görev yaptı. Ayrıca, AB dışı devlet bakanlıkları ve bunların kamu idari sistemleri, sınır polisi ve sınır koruma hizmetleri, ceza adaleti sistemleri ve kolluk kuvvetleri kurumlarının reform süreçleri ile Akdeniz sahil güvenlik hizmetlerinde uzmanlık sağladı

2018’den 2019’a kadar Brüksel’deki NATO Terörle Mücadele Şubesi’nin terörle mücadele ve yabancı terörist savaşçılar ile ilgili sınır güvenliği ve yönetimi ile ilgili konularda ve Orta Doğu’daki uluslararası organize suçlarla mücadelede Kıdemli Danışman olarak görev yaptı.

2015-2017 yılları arasında New York’taki BM Terörle Mücadele Merkezi’nde Baş Danışman olarak çalıştı. Terörle mücadele ve yabancı terörist savaşçılar ile ilgili tüm sınır güvenliği ve yönetimi ile ilgili konularda ve Üye Devletler için uluslararası organize suçlarla mücadele konusunda kıdemli uzmanlık yaptı.

2005-2009 yılları arasında Viyana’daki AGİT Sekreterliği bünyesinde Kıdemli Sınır Danışmanı olarak görev yaptı. AGİT’in ilgi alanındaki tüm sınır güvenliği ve yönetimi ile ilgili meselelerin yanı sıra BM departmanları ile işbirliğinde odak noktası olarak hareket etti.

Ayrıca, yukarıda bahsi geçen tematik alanlardaki ilgili mevzuatın yanı sıra ulusal strateji ve eylem planlarını gözden geçirip analiz ederek devlet yetkililerine yardımcı oldu. Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye ve Orta Doğu’da AB için bir dizi kapsamlı risk analizi değerlendirmesi geliştirdi. Ayrıca, Afganistan ve Güney Doğu Asya’daki UNODC’nin yanı sıra Afrika Boynuzu ve Sahel bölgesi ile Mağrip ülkelerinde UNOCT için kıdemli uzman olarak görev yaptı.

Dr. Wagner, kapsamlı kolluk kuvvetleri stratejileri ve eylem için operasyonel planlar geliştirmede oldukça nitelikli bir kıdemli uzmandır. Kurum içi, kurumlar arası işbirliği ve AB müktesebatı ile uluslararası standartlar ve sözleşmelerle uyumlu uluslararası işbirliği konularında en iyi uygulamalar konusunda bilgilidir. Ayrıca, etkili kolluk kuvvetleri ve ceza adaleti, entegre sınır yönetimi ve gözetim faaliyetleri ile ilgili standartları geliştirmek için gerekli olan lojistik ve BT çerçeveleri hakkında yeterli bilgiye ve ayrıca emir, çalışma prosedürleri ve standart işletim prosedürleri hazırlama konusunda tecrübeye sahiptir.

Operasyon yönetimi performans çerçevelerinde ve kolluk kuvvetlerinin operasyonlarının performansını denetlemede çok deneyimlidir. Repertuarında, sağlam ortaklık becerileri ile ortaklar ve paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi vardır. Etkili ve modern risk analizi teknikleri konusunda mükemmel bilgiye ve sınır ötesi suç soruşturmalarının yönetiminde kapsamlı deneyime sahiptir.

Yukarıdakilere ek olarak, Dr. Wagner kolluk kuvvetleri personeline eğitim vermekte ve rehberlik yapmaktadır. Mükemmel iletişim becerileri ve ekip liderliği yeteneğiyle isim yapmıştır. Çeşitlilik ve eşitlik konusuna önem vermektedir.