teknik yardım

Teknik Yardım

border21 uluslararası tehditleri önlemek, sınırötesi organize suç ve terörle mücadele etmek, yabancı terörist savaşçıların akışını durdurmak ve diğer tüm önemli sınırötesi suçlarla mücadele etmek için bakanlıklara ve yetkili kolluk gücü kurumlarına kurumsal ve personel kapasitelerini geliştirebilmeleri konusunda asistanlık sağlamaktadır.

border21 hukukun üstünlüğü prensibi ve insan hakları standartları ile uyumlu olarak kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için ulusal strateji ve eylem planları geliştirmek ve uygulamak amacıyla bakanlıkları ve yetkili birimlerine destek sağlamaktadır.

border21 sınırları ayırmadan serbest, demokratik ve daha entegre bir alanda açık fakat güvenli sınırlar için entegre sınır yönetimi konusunda AB müktesebatı prensipleri ve AB modelini teşvik etmektedir.

border21 diğerlerinin yanısıra aşağıdaki alanlarda teknik yardım ve uzmanlık sağlamaktadır:

  • Hedef bakanlıklar ve yetkili kolluk kuvveti otoritelerinin belirlenen ihtiyaçlarına uygun olarak ulusal strateji ve eylem planlarının geliştirilmesi.
  • Kolluk kuvvetleri, ceza hukuku, cezai kovuşturma, emniyet yönetimi ve liderliği, entegre sınır yönetimi, kurumiçi/kurumlararası ve uluslararası işbirliği ile ilgili boşluk ve ihtiyaç değerlendirmelerinin detaylandırması.
  • Öğrenilmiş derslere dayalı işleyen iyi uygulamalar doğrultusunda fizibilite çalışmaları ve öneriler temelinde özel kavramların geliştirilmesi yoluyla ulusal güvenlik yönetim sistemlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması.
  • AB Entegre Sınır Yönetimi yönergelerine uyumlu olarak sınır yönetimi sistemleri ve altyapısı değerlendirmelerinin geliştirilmesi (ör: sınır geçiş noktaları, yeşil ve mavi sınır bölgeleri).
  • En son teknoloji matrislerinin tasarımı ve yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi.
  • Üst düzey emniyet amirleri için yönetim, liderlik ve bilgi yönetimi konularında kapasite geliştirilmesi.
  • Ulusal ve sınır ötesi düzeyde kurumlararası işbirliğinin kolaylaştırılması.
  • AB Müktesebatı ve insan hakları standartlarına uygun olarak, kolluk kuvvetleri kurumları için eğitim müfredatı geliştirilmesi ve kapsamlı eğitim programlarının uygulanması.
  • Sınır ötesi operasyonel müdahaleler alanında kurumlararası işbirliğini güçlendirmek için kolluk kuvvetleri yöneticilerine yönelik masa üstü tatbikatların geliştirilmesi.
  • Dış kaynaklı proje ve programların planlanması, uygulanması ve yönetilmesi süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi.