ajans

ajans

border21 entegre şekilde kapsamlı yaklaşım ve göç konularında sınır yönetiminin nasıl olduğunu bilen ve bu alanda profesyonel uzman yardımı sağlayan bir teşekküldür.

border21 ülke içi danışmanlık desteği ve alandaki çalışmalara yardım programı ihtiyacını karşılar. Ulusal ve uluslar arası düzeyde uygun kurallar geliştirir ve teşvik eder, en iyi uygulamalar ile öğrenilmiş deneyimleri savunur, etkin ve verimli sınır güvenliği ve yönetim standartlarının sağlanmasına yönelik uygun çözüm önerilerinin araştırılmasını gerçekleştirir.

border21 teşekkülünün birlikte çalıştığı birimler, Ülke Sınır Muhafızı Teşkilatı, Sivil Sınır Polisi Teşkilatı, Gümrük Teşkilatı ve uluslar arası sınır eğitim merkezi ile sınır konuları, sivil cemiyetler, uluslar arası teşkilatlar ve ilgili güvenlik alanı birimleri sayılan diğer teşekkülleri içerir.

border21 belirli sınır yönetimi ve göç ile ilgili konularda hareket tarzının nasıl olacağını bilen deneyimli uluslar arası uzmanların desteğini sunar.